L1 - Educational Studies in Languages and Literature
L1 RESEARCH ARCHIVES ONLINE

Publications Top 10
Rijlaarsdam, G. (2001). Vreemd talenonderwijs. Over vernieuwing, samenhang, didactiek en onderzoek. (Strange Language Education. About innovation, coherence, pedagogy and research). Inaugurele rede bij de aanvaarding van de leerstoel didactiek van het Nederlands in het perspectief van het vreemdetalenonderwijs op 12 september 2001 te Utrecht (Inaugural address when accepting the chair for Instruction in Dutch L1 in the Perspective of Modern Foreign Language Education at September 12, 2001 in Utrecht).